ElevID ID06

Information om elevID06 AB

Elever och lärare som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats, exempelvis i samband med praktik eller studiebesök, måste bära personliga ID06-kort. ElevID06 AB arbetar för att underlätta hanteringen och beställningen av ID06-kort för lärare och elever. Syftet är att få elever att se ID06-kortet som en naturlig del av arbetsplatsen samt att det är en säkerhetsåtgärd för eleverna som är ute på arbetsplatser runtom i Sverige.

Scanning av elever för ElevID kan genomföras på våra kontor

Våra kontor

Kontakta oss om ni har frågor om hur Ni ska gå tillväga beträffande era elever som saknar digitalt verifiering, frågor rörande vilka ID-handlingar eller nationaliteter vi idag kan hantera i systemet m.m.