FAQ2019-08-28T23:44:50+01:00

FAQ Scanning av identitetshandling

Företagsregistrering?2019-08-20T11:15:12+01:00

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

  • Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
  • Handelsbolag – Bolagsman/män
  • Kommanditbolag – Komplementär
  • Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
  • Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

För att kunna signera avtalet så måste man vara en fysisk person. Har företaget ett annat företag som firmatecknare kan man inte ansluta företaget elektroniskt utan då krävs en manuell hantering.

Vi registrerar ert företag, kontakta oss eller boka en tid på något av våra kontor!

Om personen saknar Bank-id?2019-08-20T11:16:33+01:00

Om kortinnehavaren saknar BankID kan identifiering för att få ett nytt ID06 ske via ID-skanning. Gör så här:

Saknar personen BankID – Vi på Sistec validerar era anställda för att erhålla ett ID06-kort.

  • Säkerställ att samtliga personuppgifter i beställningen stämmer överens med uppgifterna i passet/ID-handling, annars så kommer uppgifterna inte att matcha och order blir ej synlig vid skanning.
  • Namnet måste vara rätt stavat, personnumret och nationalitet måste vara korrekt enligt ID-handling och att fotot ska uppfylla kraven.
  • Bekräfta beställningen. Kortinnehavaren kommer nu att få e-post med instruktioner för att få sitt pass/nationellt ID-kort skannat.

Efter godkänd validering och godkännande av order i kortinnehavarens nya ID06 konto så skickas kortet till den leveransadress du valt för beställningen.

Vi hjälper era anställda igenom hela processen!

Minimera driftavbrott med ett företagsbesök?2019-08-20T11:18:18+01:00

Minimera driftavbrott!

Vi har stor kunskap i vilka ID-handlingar som finns stöd för och vilka som implementeras kontinuerligt från ID06, vi guidar era anställda igenom processen och kan hjälpa era administratörer att korrigera felaktigheter för att kunna slutföra ordern till kortproduktion. 

Inför besöket kontaktas ni av oss för att förbereda besöket. Detta för att minimera ert driftavbrott på plats samt att vi tillsammans underlättar för era anställda att ha med sig rätt ID-handling, email tillgång och fungerande mobiltelefon.

Vi utgår från våra 4 kontor och har täckning i stort antal orter, tillsammans med oss kommer ni fram till vilken dag och tid som passar er bäst!

Jag kan identifiera mig med körkort på andra ställen, varför kan jag inte göra det hos er?2019-08-20T11:25:05+01:00

Sverige är det enda land som har körkort som en giltig id-handling för legitimering samtidigt som pass och internationellt id ser ut detsamma i alla länder, därför togs ett beslut att det skulle vara samma för samtliga länder.
Alltså går det enbart att skanna två id-handlingar; Internationellt id kort eller pass.

Varför är det bra att ha med personnummer och Svenskt samordningsnummer om man har båda?2019-08-20T11:27:36+01:00

Det svenska samordningsnumret ger kortet en längre giltighetstid. I ordern ska det stå nationaliteten, personnummer och därefter de Svenska samordningsnumret.

Ska en beställning av Id06-kort göras innan jag besöker Sistec?2019-08-20T11:28:26+01:00

En beställning/order ska läggas hos en kortleverantör, innan man kommer till oss för validering. Om en validering ska kunna göras så måste det finnas en befintlig beställning vi kan matcha med skanningen.

Jag får ingen verifieringslänk till min mail, hur går jag tillväga nu?2019-08-20T11:49:38+01:00

Om du skickar ett mail till info@sistec.se och förklarar ditt problem samt vad du använde dig av för mail vid verifiering så kan vi testa att skicka en ny länk till dig.

Behöver jag komma tillbaka för skanning när mitt kort har gått ut?2019-08-20T11:50:56+01:00

Nej det behöver du inte. Du behöver enbart skanna det första gången du ska ha ett kort i det nya Id06 2.0. Därefter kan en ny order läggas åt dig och du administrerar dina egna kort i kontot du skapade när du validerades.

Varför går inte min validering igenom även fast jag har en order?2019-08-20T11:38:33+01:00

När det görs en kortbeställning för dig så är det viktigt att se till att uppgifterna som står på beställningen stämmer överens med de som står på den id-handlingen som skannas hos Sistec.
Mobilt Bank-id? Det namn du har på ditt mobila bank-id behöver stå i ordern. Heter du ex Martin Johan Johansson så måste det stå Martin Johan Johansson i ordern och inte bara Martin Johansson.

Jag har en beställning lagd men Sistec hittar den inte när jag är och skannar min id-handling?2019-08-20T11:42:38+01:00

När det görs en kortbeställning för dig så är det viktigt att se till att uppgifterna som står på beställningen stämmer överens med de som står på den id-handlingen som skannas hos Sistec.
Mobilt Bank-id? Det namn du har på ditt mobila bank-id behöver stå i ordern. Heter du ex Martin Johan Johansson så måste det stå Martin Johan Johansson i ordern och inte bara Martin Johansson.

Kan man skanna körkort?2019-08-20T11:54:23+01:00

Nej man kan inte skanna körkort då det inte räknas som en tillräcklig Id handling i detta fall. Du kan endast skanna pass eller internationellt id kort. 

Skriv vad du önskar att vi lägger upp under FAQ