Support 

För att ni ska få bästa möjliga support av oss, klicka vidare inom vilket ämne ni vill ha vår hjälp så kontaktar en sakkunnig er!

På grund av hög belastning på inkomna supportfrågor, beräknas handläggningstiden till 1- 3 dagar. Vi kommer att prioritera frågor som i vanliga fall inte finns att finna på nedanstående hemsidor:

www.sistec.se
www.id06.se

Samt hos er kortleverantörs supportsidor.

Företagsregistrering och signera avtal med ID06 på våra kontor i Sverige >>>
Företagsbesök för ID-scanningar av era anställda direkt på arbetsplatsen >>>
Kontakta oss om ID-scanning för anställdas ID06-kort samt övriga frågor >>>
Bakgrundskontroller av UE och efterlevnad av avtal och upphandlingar >>>