Om oss2023-09-08T08:27:52+02:00

Sistec AB

Sistec grundades med en vision att erbjuda riktiga kontroller av identiteter och rätten att arbeta. Vi hade då under många år bevittnat den explosion av förfalskade dokument som sköljts in på Svensk arbetsmarknad och hur svårt det är att urskilja äkta mot falskt. Vi bevittnade även att HR och företagare inte gjorde det som krävs för att fastställa identitet innan access och anställning, vilket fick stor följder när det sen uppdagas av myndighet att man anställt någon med falska handlingar eller inte rätt att arbeta.

Vi som ligger bakom företaget har många års erfarenhet inom olika säkerhetssystem, säkerhetsapplikationer och affärsområden. Vi har polisiär bakgrund med arbete mot grov organiserad brottslighet, flera års erfarenhet från Säkerhetspolisen beträffande säkerhetsarbetet runt den centrala statsledningen. Bred erfarenhet av att arbeta inom stora företag, i Sverige som globalt, med utveckling av innovativa tekniska lösningar.

Vi har stort kontaktnät inom olika säkerhetsorganisationer, statliga myndigheter och aktörer vilket vi ser som en styrka för att kunna driva kompetens i framkant beträffande nya trender och behov. Vi är vana och lyhörda för att anpassa efter kundens verkliga behov men finns med när det utvecklas genom att alltid skapa god kundrelation men framförallt kunskap om deras tekniska utmaningar. Vår bakgrund och erfarenheter har gett oss stor kunskap i förståelsen av accesslösningar med alla dess komponenter och processer innan den anställde har sitt kort i handen.

I samarbete med:

Sistec finns i stora delar av Europa

Våra fasta driftställen finns i Sverige. Genom vår mobila enheter med dokumentstekniker och seniora konsulter når vi även ut till ett stort antal europeiska länder. Vår målsättning är att vi under 2023 kommer att erbjuda våra utlandstjänster i samtliga länder inom EU.

Nyheter

Go to Top