Preferred Partner till

Sistec AB

Vi som ligger bakom företaget har många års erfarenhet inom olika säkerhetssystem och säkerhetsapplikationer. Polisiär bakgrund med 10 års arbete mot grov organiserad brottslighet och flera års erfarenhet från Säkerhetspolisen beträffande säkerhetsarbetet runt den centrala statsledningen.

Vi har stort kontaktnät inom olika säkerhetsorganisationer, statliga myndigheter och aktörer vilket vi ser som en styrka för att kunna driva kompetens i framkant beträffande nya trender av kriminella aktörer. Genom vår bakgrund och kontaktyta har vi som personer stort rättspatos och kan hantera uppkomna situationer där påtryckningsmedel eller annan konflikt kan uppkomma.

Vi bedriver även bakgrundskontroller av företag, underleverantörer och personer där vi flaggar uppkomna problem som kan vara indikationer på oseriös verksamhet eller som kan skapa problem för viss befattning. Företaget har även kompetens och kunnande att genomföra stickprovskontroller för att upprätthålla syftet med inledande kontroller eller upprätthålla tillförlitlighet i uppbyggda system med krav.