Bakgrundskontroller

Idag är det väldigt vanligt att vilja veta vem du anställer, vem du upphandlar med eller på annat sätt går in i avtal med. Vi på Sistec hjälper myndigheter, företag, enskilda personer med att fastställa identiteten bakom person och företag för Er att ta ställning i framtida processer.

Vi verifierar fakta från samhällets öppna källor tillsammans med den aktuella personen / företagets egna redovisade uppgifter. Våra rapporter skapar underlag för Er i er beslutsprocess vid rekryteringar eller upphandlingar. 

Vi anpassar alla rapporter efter ert behov av fakta. Vi för öppen dialog med er för att anpassa rapporten efter det behov ni behöver och anses vara av karaktär för den process ni befinner er i.  

Alla rapporter redovisas med källor till underlaget.

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • CV-kontroll person / referenskoll företag

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • CV-kontroll person / referenskoll företag

 • Medial exponering

 • Bolagsengagemang