Företagsregistrering ID06

Företagsregistrering kan genomföras på samtliga våra kontor i Sverige, under ett företagsbesök eller på nått av våra kontor utomlands. Under en företagsregistrering kontrollerar vi företaget innan för all basinformation, validerar firmatecknaren och signerar avtalet med ID06. När avtalet är digitalt signerat är företaget anslutet och kan välja kortleverantör. 

Vi hjälper er igenom hela processen!

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
Handelsbolag – Bolagsman/män
Kommanditbolag – Komplementär
Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

BEHÖVER DU HJÄLP?

Behöver du hjälp att registrera företaget, vi hjälper dig genom hela processen!

 • Kom till oss på Sistec, tillsammans så registrerar vi ditt företag och digitalt signerar avtalet med ID06 direkt på plats.

 • Vi hjälpa dig att rätt personer får administratörs-behörigheter för att lägga ordrar hos kortleverantör.

 • Vi hjälper dig även att skapa dina ordrar, tar foton av anställda och verifierar att kortet ligger för produktion.

Får ett företag beställa ID06-kort till vem som helst?

Nej, företag får endast beställa ID06-kort till personer som har en anställning i deras företag och som företaget då följaktligen till Skatteverket betalar löneskatt och erfordrade arbetsgivaravgifter för.

Har ni underentreprenörer som jobbar för er så ska de registrera sitt företag mot ID06 och beställa kortet till den eller de som arbetar under entreprenörens namn.

Ej tillåtet att underleverantören med eget företag innehar kort hos det företag som denne jobbar för!

If you are NOT connected to ID06 or have subcontractors who need help:

1. We register the company in ID06 and add the company to a card provider.

2. You can get a personal administrator with us if you have several employees and help you with the company’s ID06 card directly or over time.

3. Is the company a one man company. We help you through all the steps directly on site in one of our offices. Register the company with ID06, setup with card supplier, order placement with photo and approval of cards in production.

 
 
 
Full ID06 administration help

FÖRETAGSREGISTRERING OCH DIGITAL SIGNERING AV AVTAL HOS ID06

2495 / SEKFöretag
 • MANUELL SCANNING / BANKID
 • MANUELL UPPLÄGGNING AV FÖRETAGSUPPGIFTER
 • EMAIL- OCH KODVERIFIERINGAR
 • KONTROLL OCH GENOMGÅNG AV KONTOT
 • INLÄGGNING AV KORTADMINISTRATÖRER

TILLÄGG - LÄGGA UPP FÖRETAGET I KORTLEVERANTÖRS ORDERPORTAL

795 / SEK / Företag
 • UPPLADDNING AV LOGO
 • ONBOARDING / UPPLÄGGNING AV FÖRETAGET
 • INSTRUKTIONER I ALLA STEG
 • GENOMGÅNG AV FUNKTIONERNA

Företagspaket

Vi erbjuder full service för dig och ditt företag. I företagspaketet registrerar vi upp ditt företag i ID06 portalen med en genomgång av funktionaliteten. Direkt efter onboardar vi ditt företag hos en kortleverantör och har en genomgång av orderläggningsprocessen för dig som framtida administratör. Vid denna genomgång tar vi foto och administrerar dig som är firmatecknare för ett ID06 kort och ser att kortet går i produktion.

Från registrering till kort i produktion!

FÖRETAGSPAKET

3599 / SEK / FÖRETAG
 • FÖRETAGSREGISTRERING OCH SIGNERING AV AVTAL (2495 SEK)
 • ONBOARDING KORTLEVERANTÖR – GENOMGÅNG (795 SEK)
 • FOTO + ORDERLÄGGNING (495)

Tax registration for foreign entrepreneurs

We help foreign entrepreneurs who are going to conduct business in Sweden and need to apply for F-tax

Tidsbokning för företagsregistrering på ett av våra kontor i Sverige eller utomlands >>