INFORMATION ID06 SCANNING
FÖRETAGSBESÖK ID06-SCANNINGAR
FÖRETAGSREGISTRERING ID06
TIDSBOKNING ID06 SCANNINGAR

ID06

Från och med 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser.

Den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras.

Information om symbolerna på scannern

INFORMATION – SWE
INFORMATION – ENG
INFORMACJA – PL

OBS! Körkort är inte en giltig ID-handling enligt ID06 riktlinjer, körkort oavsett nationalitet går ej att scanna!

Innan tidsbokning, se till att Ni eller personen som ska scanna har rätt ID-handling för att verifiera sig.

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06 Systemet.

CHECKLISTA INNAN SCANNING

 • Innan scanning, se till att order är lagd.

 • Emailadressen ska vara till personen som ska ha kortet.

 • Mobilnummer som är aktivt i Sverige och till personen som ska ha kortet.

 • Rätt nationalitet i ordern, nationaliteten på personens pass eller ID-handling.

 • Lägg in personnummer enligt passet som ska scannas.

 • Om personen även har svenskt personnummer, infoga detta under utländska personnumret enligt beskrivning i orderportal.

Check approved ID-documents by ID06 >>

Manual ocular controls of ID-documents for ID06-account

Employees from the countries below need to manually register their ID documents in the ID06 portal, special time booking in Stockholm – Göteborg – Skellefteå

Andorra
Antigua and Barbuda
Armenia
Angola
Barbados
Bangladesh
Burkina Faso
Bahrain
Burundi
Benin
Brunei Darussalam
Bolivia
Bahamas
Bhutan
Botswana
Belize
Congo
Central African Republic
Congo
Cuba
Cabo Verde
Djibouti
Dominica
Fiji
Micronesia
Gabon
Grenada
Gambia
Guinea
Equatorial Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Honduras
Haiti
Indonesia
Jamaica
Kenya
Cambodia
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
North Korea
Laos
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Libya
Monaco
Madagascar
Marshall Islands
Mali
Myanmar
Mauritania
Mauritius
Maldives
Malawi
Mozambique
Namibia
Niger
Nicaragua
Nepal
Nauru
Oman
Papua New Guinea
Palau
Qatar
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles
Sudan
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
South Sudan
El Salvador
Eswatini
Chad
Togo
Tajikistan
Timor-Leste
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Trinidad and Tobago
Tuvalu
Tanzania, United Republic of
Uganda
Saint Vincent and the Grenadines
Vanuatu

Timebooking for countries above >>>

LMA

ID06 kort LMA kan beställas för asylsökande med LMA-kort som anställs eller får praktikplats på företag.

ID06 kort LMA Skanning

795 / SEKPerson

Vid kortbeställning ska kopia av LMA-kort och kopia av anställningsbevis bifogas. Vid skanning av LMA-kortet ska av Migrationsverket vidimerad kopia av passhandling medtagas om inte sökanden har en passhandling i original i sin besittning. En vidimerad kopia av ens passhandling kan beställas från Migrationsverket förutsatt att verket har en sådan omhändertagen, det snabbaste sättet är att personligen uppsöka ett av migrationsverkets nationella servicecenter och på plats begära en kopia men det går även att maila begäran till migrationsverket@migrationsverket.se.

Om förutsättningarna enligt ovan inte är uppfyllda kan en ansökan om ID06 LMA-kort inte godkännas. Detta innebär att om det saknas LMA-kort i original och åtminstone vidimerad kopia av passhandling så är det inte möjligt att beviljas ett ID06 LMA-kort.

When ordering a card, a copy of the LMA card and a copy of the employment certificate must be attached. When scanning the LMA card, a copy of the passport document certified by the Swedish Migration Agency must be included unless the applicant has an original passport document in his possession. A certified copy of ones passport document can be ordered from the Swedish Migration Agency, provided that the agency has such a document in its possession, the quickest way is to personally visit one of the agency’s national service centers and request a copy on site but it’s also possible to send an e-mail to migrationsverket@migrationsverket.se.

If the above conditions are not met, an application for ID06 LMA card cannot be approved. This means that if there is no LMA card in the original and at least a certified copy of the passport document, it is not possible to grant an ID06 LMA card.

Leveransadress till Sistecs kontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg

Har ni personal som saknar adress för leverans av ID06-kort i Sverige kan ni använda er av någon av våra fasta kontor. 

400 SEK ex moms per kort – Betalning sker på plats vid utlämning
Vi hjälper till att aktivera kortet i samband med utlämningen!

Vid leveransadress vid orderläggning på era ID06-kort, välj något av följande adresser:

Sistec Malmö

Sundskajen 12

216 43 Malmö

Sweden

Sistec Göteborg

Klippan 1E

414 51 Göteborg

Sweden

Sistec Stockholm

Storgatan 26

171 63 Solna

Sweden

Våra kontor

Tidsbokning STOCKHOLM >>
Tidsbokning SUNDSVALL >>
Tidsbokning GÄVLE >>
Tidsbokning GÖTEBORG >>
Tidsbokning ÖSTERSUND >>
Tidsbokning ÖREBRO >>
Tidsbokning MALMÖ >>
Tidsbokning SKELLEFTEÅ >>
Läs mer om ElevID >>

Manuell verifiering av ElevID

Är ni en skola i behov av att manuellt verifiera elever?

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå. Under hösten kommer vi även finnas i vissa städer regelbundet, se vidare under tidsbokningar.

Vi kan även genomföra skolbesök, ett mobilt team kommer då ut till er skola och genomför skanningar på plats med eleverna.

Signera ID06-avtal utan BankID – FIRMATECKNARE

Behöver du registrera ditt företag till det nya ID06-systemet!

Vi hjälper dig igenom hela registreringen

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
Handelsbolag – Bolagsman/män
Kommanditbolag – Komplementär
Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

FÖRETAGSREGISTRERING ID06

2495 KR / Företag
 • Manuell scanning av id-handling
 • Manuell registrering av företagsuppgifter

Företagsbesök

Sistec kan erbjuda företagsbesök med orderläggning samt scanning på plats

Nu kan Sistec erbjuda skanning av pass eller nationellt ID som identifieringsmetod för kortinnehavare som inte har svenskt BankID på era företag.

Mobila enheter med kvalificerad och utbildad personal för att lösa era problem direkt ute på Ert företag för att minimera driftavbrott i era produktioner.

Vi har stor kunskap i vilka ID-handlingar som finns stöd för och vilka som implementeras kontinuerligt från ID06, vi guidar era anställda igenom processen och kan hjälpa era administratörer att korrigera felaktigheter för att kunna slutföra ordern till kortproduktion. 

Arbetsplatsbesök Start

6995 KR / Arbetsplatsbesök
 • SCANNINGAR AV ERA ANSTÄLLDA PÅ PLATS!
 • MINIMERA DRIFTAVBROTT!
 • HJÄLP MED KORREIGERINGAR I LAGDA ORDRAR
 • HJÄLPER ERA ANSTÄLLDA IGENOM ALLA STEGEN!

Handlingar som kommer att bli möjliga att scannas uppdateras och implementeras. Håll utkik på ID06 hemsida samt hos kortleverantören för att få senaste informationen beträffande godkända handlingar. Detta gäller för det nya ID06-kortet.

Lista med ID06 godkända ID-handlingar

Orderprocess ID06 2.0

Viktigt! Orderprocessen skiljer sig från gamla ID06 kortet. Var ute i god tid, beräknad orderprocess från företagsregistrering till aktiv kort i handen är 1 – 2 veckor!

Många arbetsplatser kräver det nya ID06-kortet redan idag!
Många stora företag kräver att deras underentreprenörer har det nya ID06-kortet, varför riskera att de anlitar annan för jobbet!  

 • Alla företag måste registrera om sig i den nya ID06-portalen. Detta genomförs av den personen i företaget som är firmatecknare.
 • Efter godkänd registrering, kan kortbeställningar genomföras hos kortleverantörerna.
 • För de anställda som saknar BankID – genomförs en ID-skanning på något av våra kontor. Detta måste ske personligen i ett fysiskt möte tillsammans med godkänd ID-handling.
 • Efter genomförd godkänd ID-skanning, skapar personen som ska ha kortet ett eget konto hos ID06 och godkänner kortordern.
 • Efter godkänd ID-skanning och verifierat konto, först då laserprintas kortet hos kortleverantören och skickas per post till uppgiven leveransadress.
 • När kortet har kommit ska personen med kortet logga in på sitt ID06-konto och aktivera det. Först då är kortet i bruk och kan användas på arbetsplatsen.