INFORMATION ID06 SCANNING
FÖRETAGSBESÖK ID06-SCANNINGAR
FÖRETAGSREGISTRERING ID06
TIDSBOKNING ID06 SCANNINGAR

ID06

Från och med 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser.

Den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras.

Viktiga datum

Efter den 21:a januari 2020 kommer ditt gamla ID06-kort inte längre att fungera, även om den tryckta giltighetstiden på kortet visar ett senare datum.

Information om symbolerna på scannern

INFORMATION – SWE
INFORMATION – ENG
INFORMACJA – PL

OBS! Körkort är inte en giltig ID-handling enligt ID06 riktlinjer, körkort oavsett nationalitet går ej att scanna!

Innan tidsbokning, se till att Ni eller personen som ska scanna har rätt ID-handling för att verifiera sig.

Ett företag får endast beställa ID06-kort till egna anställda. ID06-kortet är en bekräftelse på att det råder ett arbetsgivarsamband mellan företaget och personen som har ID06-kortet. Företag som inte följer detta kan komma att stängas av från hela ID06 Systemet.

CHECKLISTA INNAN SCANNING

 • Innan scanning, se till att order är lagd.

 • Emailadressen ska vara till personen som ska ha kortet.

 • Mobilnummer som är aktivt i Sverige och till personen som ska ha kortet.

 • Rätt nationalitet i ordern, nationaliteten på personens pass eller ID-handling.

 • Lägg in personnummer enligt passet som ska scannas.

 • Om personen även har svenskt personnummer, infoga detta under utländska personnumret enligt beskrivning i orderportal.

Check approved ID-documents by ID06 >>

Leveransadress till Sistecs kontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg

Har ni personal som saknar adress för leverans av ID06-kort i Sverige kan ni använda er av någon av våra fasta kontor. 

400 SEK ex moms per kort – Betalning sker på plats vid utlämning
Vi hjälper till att aktivera kortet i samband med utlämningen!

Vid leveransadress vid orderläggning på era ID06-kort, välj något av följande adresser:

Sistec Malmö

Sundskajen 12

216 43 Malmö

Sweden

Sistec Göteborg

Klippan 1E

414 51 Göteborg

Sweden

Sistec Stockholm

Storgatan 26

171 63 Solna

Sweden

Våra kontor

Tidsbokning STOCKHOLM >>
Tidsbokning SUNDSVALL >>
Tidsbokning UMEÅ >>
Tidsbokning GÄVLE >>
Tidsbokning GÖTEBORG >>
Tidsbokning ÖSTERSUND >>
Tidsbokning KALIX >>
Tidsbokning ÖREBRO >>
Tidsbokning MALMÖ >>
Tidsbokning SKELLEFTEÅ >>
Tidsbokning VÄXJÖ >>
Tidsbokning FALUN >>
Läs mer om ElevID >>

Manuell verifiering av ElevID

Är ni en skola i behov av att manuellt verifiera elever?

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå. Under hösten kommer vi även finnas i vissa städer regelbundet, se vidare under tidsbokningar.

Vi kan även genomföra skolbesök, ett mobilt team kommer då ut till er skola och genomför skanningar på plats med eleverna.

Signera ID06-avtal utan BankID – FIRMATECKNARE

Behöver du registrera ditt företag till det nya ID06-systemet!

Vi hjälper dig igenom hela registreringen

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
Handelsbolag – Bolagsman/män
Kommanditbolag – Komplementär
Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

FÖRETAGSREGISTRERING ID06

2495 KR / Företag
 • Manuell scanning av id-handling
 • Manuell registrering av företagsuppgifter

Företagsbesök

Sistec kan erbjuda företagsbesök med orderläggning samt scanning på plats

Nu kan Sistec erbjuda skanning av pass eller nationellt ID som identifieringsmetod för kortinnehavare som inte har svenskt BankID på era företag.

Mobila enheter med kvalificerad och utbildad personal för att lösa era problem direkt ute på Ert företag för att minimera driftavbrott i era produktioner.

Vi har stor kunskap i vilka ID-handlingar som finns stöd för och vilka som implementeras kontinuerligt från ID06, vi guidar era anställda igenom processen och kan hjälpa era administratörer att korrigera felaktigheter för att kunna slutföra ordern till kortproduktion. 

Arbetsplatsbesök Start

6995 KR / Arbetsplatsbesök
 • SCANNINGAR AV ERA ANSTÄLLDA PÅ PLATS!
 • MINIMERA DRIFTAVBROTT!
 • HJÄLP MED KORREIGERINGAR I LAGDA ORDRAR
 • HJÄLPER ERA ANSTÄLLDA IGENOM ALLA STEGEN!

Handlingar som kommer att bli möjliga att scannas uppdateras och implementeras. Håll utkik på ID06 hemsida samt hos kortleverantören för att få senaste informationen beträffande godkända handlingar. Detta gäller för det nya ID06-kortet.

Orderprocess ID06 2.0

Viktigt! Orderprocessen skiljer sig från gamla ID06 kortet. Var ute i god tid, beräknad orderprocess från företagsregistrering till aktiv kort i handen är 1 – 2 veckor!

Många arbetsplatser kräver det nya ID06-kortet redan idag!
Många stora företag kräver att deras underentreprenörer har det nya ID06-kortet, varför riskera att de anlitar annan för jobbet!  

 • Alla företag måste registrera om sig i den nya ID06-portalen. Detta genomförs av den personen i företaget som är firmatecknare.
 • Efter godkänd registrering, kan kortbeställningar genomföras hos kortleverantörerna.
 • För de anställda som saknar BankID – genomförs en ID-skanning på något av våra kontor. Detta måste ske personligen i ett fysiskt möte tillsammans med godkänd ID-handling.
 • Efter genomförd godkänd ID-skanning, skapar personen som ska ha kortet ett eget konto hos ID06 och godkänner kortordern.
 • Efter godkänd ID-skanning och verifierat konto, först då laserprintas kortet hos kortleverantören och skickas per post till uppgiven leveransadress.
 • När kortet har kommit ska personen med kortet logga in på sitt ID06-konto och aktivera det. Först då är kortet i bruk och kan användas på arbetsplatsen.

Börja processen redan idag! Hamna inte i längre handläggningstider när datumet för avstängningen av gamla systemet närmar sig..