INFORMATION ID06 SCANNING
FÖRETAGSBESÖK ID06-SCANNINGAR
FÖRETAGSREGISTRERING ID06
TIDSBOKNING ID06 SCANNINGAR

ID06

Från och med 20:e oktober 2018 inför ID06 AB en ny kortstandard. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket innebär ökad säkerhet i ID06-systemet och på Sveriges byggarbetsplatser. Den nya standarden är att öka säkerheten och säkra identiteten och kopplingen mellan kortinnehavare och företaget. Därmed minimeras risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras.

Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de justa företagen som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, skall kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare och de företag som inte är justa och inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort.

Viktiga datum

Efter den 21:a januari 2020 kommer ditt gamla ID06-kort inte längre att fungera, även om den tryckta giltighetstiden på kortet visar ett senare datum.

Information om symbolerna på scannern

INFORMATION – SWE
INFORMATION – ENG
INFORMACJA – PL

OBS! Körkort är ej giltig ID-handling enligt ID06 riktlinjer, körkort oavsett nationalitet går ej att scanna!

Innan tidsbokning, se till att Ni eller personen har rätt ID-handling för att verifiera sig.

CHECKLISTA INNAN SCANNING

 • Innan scanning, se till att order är lagd.

 • Emailadressen ska vara till personen som ska ha kortet.

 • Mobilnummer som är aktivt i Sverige och till personen som ska ha kortet.

 • Rätt nationalitet i ordern, nationaliteten på personens pass eller ID-handling.

 • Lägg in personnummer enligt passet som ska scannas.

 • Om personen även har svenskt personnummer, infoga detta under utländska personnumret enligt beskrivning i orderportal.

Våra kontor 

Signera ID06-avtal utan BankID – FIRMATECKNARE

Behöver du registrera ditt företag till det nya ID06-systemet!

Vi hjälper dig igenom hela registreringen

Nedan ser du vilka företagsformer som stöds idag för registrering till ID06 samt vem (firmatecknare) på företaget som ID06 godkänner för att signera avtalet i prioriteringsordning.

Aktiebolag – VD, Extern Verkställande direktör, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande
Handelsbolag – Bolagsman/män
Kommanditbolag – Komplementär
Enskild firma – Näringsidkare (Bolaget måste vara registrerat hos bolagsverket.)
Ekonomisk förening – VD, Extern firmatecknare, 1 ledamot, Ordförande

FÖRETAGSREGISTRERING ID06

2495 KR / Företag
 • Manuell scanning av id-handling
 • Manuell registrering av företagsuppgifter

Företagsbesök

Sistec kan erbjuda ID-scanningar i Norrland, Mälardalen Göteborgsområdet och Malmöområdet!

Nu kan Sistec erbjuda skanning av pass eller nationellt ID som identifieringsmetod för kortinnehavare som inte har svenskt BankID på era företag i Norrland, Mälardalen, Göteborgsområdet och områden runt Malmö.

Mobila enheter med kvalificerad och utbildad personal för att lösa era problem direkt ute på Ert företag för att minimera driftavbrott i era produktioner.

Vi har stor kunskap i vilka ID-handlingar som finns stöd för och vilka som implementeras kontinuerligt från ID06, vi guidar era anställda igenom processen och kan hjälpa era administratörer att korrigera felaktigheter för att kunna slutföra ordern till kortproduktion. 

Arbetsplatsbesök

4995 KR / Arbetsplatsbesök
 • SCANNINGAR AV ERA ANSTÄLLDA PÅ PLATS!
 • MINIMERA DRIFTAVBROTT!
 • HJÄLP MED KORREIGERINGAR I LAGDA ORDRAR
 • HJÄLPER ERA ANSTÄLLDA IGENOM ALLA STEGEN!

Handlingar som kommer att bli möjliga att scannas uppdateras och implementeras. Håll utkik på ID06 hemsida samt hos kortleverantören för att få senaste informationen beträffande godkända handlingar. Detta gäller för det nya ID06-kortet.

KONTAKTA OSS!

Frågor om pass-scanning, kontakta vår support idag!

Kom in till något av våra kontor och scanna din ID-handling. Vänta inte!

KONTAKTA OSS!

För att en person som saknar digital verifiering ska få behörighet till ID06, krävs en fysisk kontroll av identitetshandling och person. Vi genomför den fysiska kontrollen av personen samt att vi scannar samtliga godkända identitetshandlingar för att verifiera handlingens äkthet. Vid tveksamheter utförs okulär besiktning av identitetshandlingen för att upptäcka om handlingen är manipulerad eller oäkta.

Tillsammans med godkänd verifiering av identitetshandling och person i scanningsprocessen, erhåller vederbörande mail om vidare registrering hos ID06. Viktigt att följa samtliga steg i processen för att verifieringen ska bli klar och att kortet ska produceras och skickas till leveransadressen.

Snabb och smidig identifiering

 • Ni kommer in till vårt kontor

 • Vi genomför en okulär kontroll av passet

 • Vi scannar ID-handlingen i scannern

 • Vi korrigerar eventuella uppgifter mot lagd order

 • Vi godkänner passhandlingen till kortleverantör

 • Du får mail där du skapar konto, processen klar!