Sistec AB (”Sistec”, “vi” “vår”, “oss”) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

På den här webbplatsen används s.k. cookies (kakor). Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar.

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Sessionscookie
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida och försvinner när du stänger webbläsaren. Sessionscookies används till exempel när du anmäler sig till prenumerationstjänster och tas bort när du lämnar webbplatsen.

Varaktig cookie
En varaktig cookie används för att spara personliga inställningar av teckensnitt, textfärg, radavstånd med mera och finns kvar på din dator tills den tas bort manuellt.

Vår sida www.sistec.se används både sessionscookies och varaktiga cookies.

Om du inte accepterar att cookies används kan du göra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar, så att du antingen inte tar emot några cookies alls eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen (www.pts.se), som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats.

Vår webbplatsadress är: https://www.sistec.se.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

GDPR

GDPR, alla som besöker en webbplats med cookies ska få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se ovan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies. Som ny användare kommer du att kunna se och samtycka längst ned på sidan.

Sistec AB (”Sistec”, “vi” “vår”, “oss”) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.  

Vem omfattas av denna integritetspolicy? 

Denna integritetspolicy omfattar dig som är: 

 • Användare av våra webbplatser och digitala kanaler. 
 • Kontaktperson hos en kund, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner. 
 • Extern person och har kontakt med eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 
 • Anhörig till våra medarbetare.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter? 

Våra kunder och externa samarbetspartners (personuppgiftsbiträden) ansvarar som utgångspunkt för insamlade personuppgifter. Vi är exempelvis personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas till oss i samband med tecknande av prenumeration av vårt nyhetsbrev. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på hur du interagerar med oss. 

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter, till exempel namn, personnummer eller födelsetid. 
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, mejladress och telefonnummer. 
 • Användargenererade uppgifter, till exempel din aktivitet på och användning av vår hemsida. 
 • Profiluppgifter, till exempel titel, namn på och adress till företaget eller organisationen som du tillhör och, för anhöriga, uppgift om relationen till vår medarbetare. 
 • Order- och beställningsuppgifter, till exempel varan eller tjänsten, pris och leverans- eller uppdragstid. 
 • Kommunikation, till exempel innehåll i mejlkonversationer med oss. 
 • Bildmaterial, till exempel personbilder och kamerabevakningsmaterial. 
 • Utbildningsuppgifter, till exempel tidpunkt för utbildningen och typ av utbildning. 
 • Tekniska uppgifter, till exempel IP-adress. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter? 

Vi samlar in personuppgifter från: 

Dig själv
Till exempel när du besöker eller kontaktar oss, besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler, eller anmäler dig till en utbildning. 

Samarbetspartners
Vi samarbetar med och delar uppgifter sinsemellan med samarbetspartners, till exempel för att besvara frågor och tillhandahålla kundservice eller för att kommunicera erbjudanden och marknadsföring. 

Sociala nätverksplattformar
Vid besök i våra kanaler på sociala nätverksplattformar samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler. 

Allmänt tillgängliga källor
Exempelvis uppgifter från webbplatser, olika register och databaser. 

Externa personer
Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, till exempel i samband med kommunikation. 

Informationstjänster
Vi kan samla in personuppgifter om dig från de informationstjänster vi använder, till exempel upplysningstjänster. 

Anställda och av oss anlitade personer
Vi kan även samla in personuppgifter från anställda och andra av oss anlitade personer som lämnar dina personuppgifter till oss, till exempel i samband med kommunikation eller när de frivilligt lämnar dina uppgifter till oss. 

Varför hanterar vi dina personuppgifter? 

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Allt behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss. 

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, till exempel för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor. 

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi hanterar dina personuppgifter om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet. 

Kommunicera om oss och vår verksamhet
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
I samband med kommunikation, till exempel genom mejl, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter. 

Kommunicera erbjudanden och marknadsföring i olika kanaler
Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden och marknadsföring till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, till exempel via mejl eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket.  

Genomföra säljmöten
Om du är kontaktperson för en befintlig eller potentiell kund använder vi dina personuppgifter i samband med att vi genomför säljmöten, både fysiska och digitala möten, till exempel för att boka in säljmötet och följa upp genomförda säljmöten. 

Hantera våra nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, till exempel för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälnings-länken i nyhetsbrevet. 

Följa upp och utvärdera verksamheten
Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. 

Utveckla och förbättra verksamheten
Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.  

Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, till exempel för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer. 

Genomföra utbildningar, webbinarier och andra aktiviteter
När du anmäler dig till en utbildning, ett webbinarium eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, webbinariet eller aktiviteten, till exempel för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, webbinariet eller aktiviteten. 

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, till exempel via mejl eller telefon, hanterar vi dina personuppgifter som du delar med oss för att kunna besvara din fråga, och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice. 

Säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på våra webbplatser och i våra IT-system, till exempel vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering. 

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, till exempel i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla krav i bokförings- eller dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information. 

Förebygga och utreda brott
Våra lokaler har kamerabevakning med inspelning, vilken lagras i maximalt tre dygn. Kamerabevaknings sker efter en intresseavvägning, vilken även utgör vår rättsliga grund. Inspelat material delas endast med rättsvårdande myndigheter efter särskild begäran. 

 

När och hur vi lämnar vi ut dina personuppgifter 

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare, till exempel samarbetspartners, din blivande eller varande arbetsgivare, olika myndigheter och beställare av arbetsplats- och identitetskontroller. Vi kan även komma att lämna ut uppgifterna till övriga mottagare när det följer av lag eller myndighetsbeslut. 

Vi lämnar endast ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem, till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt kundförhållande till dig eller för att uppfylla lagstadgade krav. 

Vi överför inte några personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. 

Du har rätt att: 

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. 
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig. 
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. 
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. 
 • Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. 
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation. 
 • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare. 

 Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. 

 Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet. 

Uppdateringar av integritetspolicyn 
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan insamlandet av uppgifter eller användandet av informationen komma att förändras. I sådana fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, till exempel genom att visa ett meddelande på hemsidan. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på hemsidan. 

 

Kontaktuppgifter 

Sistec AB 

559186-0548 

Storgatan 26, 171 63 Solna 

+46(0)10-179 00 90 

info@sistec.se