Scanna pass och ID-handling

Företagsregistrering ID06

Företagsbesök

STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - SKELLEFTEÅ

Vi hjälper er igenom processen!

Slide background

Säkra arbetsplatser

SISTEC

Säkra identifieringar, utbildningar & kontroll

Mycket lång väntetid på DROP-IN, tidsbokningar PRIO! På grund av hög belastning så ber vi er att maila in era frågor. Vi har begränsad möjlighet att svara i telefon för tillfället.

Very long waitingtime on drop-in, appointments PRIO! Due to high load we ask you to email your questions. We have limited opportunity to answer the phone at this time.

Bardzo długo czekaj na przybycie, rezerwacje są traktowane priorytetowo! Ze względu na duże obciążenie prosimy o przesłanie pytań pocztą e-mail. Mamy ograniczoną możliwość odebrania telefonu.

NO DROP-IN BETWEEN 11:30 – 12:30

COMPANY REGISTRATION IN SWEDISH OFFICES >>
COMPANY REGISTRATION IN OUTHER COUNTRIES >>

Våra tjänster

Scanning ID06

Scanning ID06-kort
Företagsregistrering
Företagsbesök

Scanningar ID06

Utbildningar

Hot & våld
HLR & hjärtstartare
Väpnat våld

Utbildningar

Kontroller

Bakgrundskontroll
Avtalskontroll
Efterkontroll

Arbetsplatskontroller

Tax registration for foreign entrepreneurs

We help foreign entrepreneurs who are going to conduct business in Sweden and need to apply for F-tax

READ MORE >>

Sistecs skanningskontor

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ | NORRLAND

Är ni behov av företagsbesök för att få igenom era anställda som inte har BankID? Vi utgår från våra 4 kontor och kan genomföra scanningar direkt på plats för att minimera driftavbrott. Kontakta oss redan idag!

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Öppna utbildningar inom hot & våld på arbetsplatsen

Vi genomför öppna utbildningar i Östersund och Stockholm

Anmäl dig här >>

Anmäl er till nyhetsbrev från Sistec!

Få information angående länder och nationaliteter som kan validera sig i det nya ID06-systemet, utbildningar för era anställda på arbetsplatserna, information hur ni skapar bättre avtal, kontroller vid rekryteringar eller upphandlingar och efterlevnaden av dessa kontroller – Allt för ett bättre och sundare företag!

Sistec – Säkra identifieringslösningar

Sistec biträder företag, organisationer, myndigheter eller enskilda personer med kvalitativa säkra identifieringslösningar där en digital identifiering saknas. Vi har stor erfarenhet av komplexa lösningar och arbetar både på strategisk- som operativ nivå.

Vårt mål är att du som kund alltid ska känna dig trygg i de beslut du fattar vid rekryteringar, upphandlingar eller vid rätt behörighet.

Vi är ett oberoende och opartiskt företag som bildar en kontrollpunkt i del av kedjan, tvåstegsverifiering. Vi utför fysiska kontroller av personer mot personens identitetshandling för att verifiera och säkerhetsställa att personen är den ni ska rekrytera, få behörighetskort eller på annat sätt få access inom ert företag.

Vi kan med våra seniora speciellister granska och vara med som kontrollpunkt vid era upphandlingar, genomlysa ert företag efter onödig och dyra driftkostnader eller kontrollera efterlevnaden upprättade avtal – Våra speciallister spar pengar i ert företag!

Sistec – säkra företagslösningar –

Oberoende och opartiskt företag för företag – tvåstegsverifiering av system, inom HR och vid upphandling.