ID06 Implementeringsstöd

Vill ni också införa ID06 på er arbetsplats eller i er branschorganisation?

ID06-kortet med (LoA2) höjer säkerheten på arbetsplatsen på många olika nivåer. 

Säkerställ identiteten och rätten att arbeta på individen. Kontrollerade företag och uppföljning av entreprenörer som samverkar med er. Samla utbildningsbevis och styr accesser samt så mycket mer.

Är ni redan i uppstart men inte fullt ut? Kontakta oss så kommer vi över och gör en full dragning och hjälper direkt på plats med samtliga inblandade.

Vi hjälper er genom hela processen

Vi är experter på flödet och uppbyggnad av ID06 som accesslösning och samverkar med ekosystemets alla ackrediterade företagslösningar.

Intresserade av att implementera ID06 i er organisation? Använd formuläret eller ring oss direkt på 010-1790099

Våra handläggare och ansvarig har mångåriga erfarenheter av ID06 systemet, regelverket och säkerhet.

Vi arbetar hårt med att förtydliga enkelheten i att full kontroll. Genom vår kompetens och support hjälper vi till att lägga grunden till en hållbar accesslösning inom er organisation.

Analys

Vi finns med direkt i er uppstart och analyserar ert behov och tillvägagångssätt för en smidig och hållbar implementering av ID06.

Implementering

Vi finns med som ett direkt stöd för Er och alla inblandade parter. Allt från övergripande hjälp i ett strategiskt tänk till ren operativ hands on med den avdelning som kommer att sköta processen

Full support

Full support för Er och era samarbetspartners under projektets gång.

Vi garanterar att processen är startad inom 48 timmar och inom 4 veckor så är implementeringen i full gång.