Arbetsplatskontroller

Stickprovskontroller

Det nya ID06-kortet med (LoA2) höjer säkerheten på arbetsplatsen på många olika nivåer. I många fall finns redan idag upprättade avtal att samtliga som befinner sig på arbetsplatsen skall inneha och bära kortet nya korten av standarden (LoA2).

Arbetsplatskontroller är en mycket viktig del i kedjan för att minska fusk, ökad säkerhet och hålla hög tillförlitlighet i hela systemet.

Är ni intresserade av att Sistec genomför kontroller (stickprov) på arbetsplatser, kontakta oss redan idag!

Bakgrundskontroller

För en arbetsgivare är det viktigt att veta vem man anställer, vem du upphandlar med eller på annat sätt går in i avtal med. Vi på Sistec hjälper myndigheter, företag och enskilda personer med att fastställa identiteten bakom person och företag för Er att ta ställning i framtida processer.

Vi verifierar fakta från samhällets öppna källor tillsammans med den aktuella personen / företagets egna redovisade uppgifter. Våra rapporter skapar underlag för Er i eran beslutsprocess vid rekryteringar eller upphandlingar. 

Vi anpassar alla rapporter efter erat behov av fakta. Vi för en öppen dialog med er för att anpassa rapporten efter det behov ni behöver och anses vara av karaktär för den process ni befinner er i.  

Alla rapporter redovisas med källor till underlaget.

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • CV-kontroll person / referenskoll företag

Rapportinnehåll

 • Person- eller företagsuppgifter

 • Ekonomi

 • Juridiska spörsmål

 • CV-kontroll person / referenskoll företag

 • Medial exponering

 • Bolagsengagemang