Utbildningar för arbetsplatser

HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Riskorientering

Akuta bedömningar

HLR

Hjärtstartare 

Vårdande åtgärder

Efterarbete

LÄS MER OCH BOKA UTBILDNING >>>

HOT OCH VÅLD PÅ ARBETSPLATSEN

Lagstiftningar

Riskinventering

Händelsestyrda rutiner

Konflikthantering

Mental träning 

Krishantering

LÄS MER OCH BOKA UTBILDNING >>>